Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч, ажлын албаны ажилтнууд сургалтад хамрагдаж байна

2019-04-19

Улсын Их Хурлын Тамгын газар, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Швейцарын хөгжлйин агентлагийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд бүх шатны ИТХ-ын Төлөөлөгчдөд бүрэн эрх нь хэрэгжиж эхэлсэн эхний жилд суурь сургалт зохион байгуулж, нийт Төлөөлөгчдийн 91.1 хувь нь хамрагдсан юм.
Тус сургалтаар олгогдсон мэдлэгийг бататгах, Төлөөлөгчдийн хяналт шинжилгээ-үнэлгээ, дүн шинжилгээ хийх чадварыг сайжруулах зорилгоор Удирдлагын академитай хамтран сэдэвчилсэн сургалтыг энэ онд зохион байгуулж байна.

Говь-Алтай, Дорнод, Дорноговь аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчид болон Ажлын албаны ажилтнууд 4 сарын 17-19-ний өдрүүдэд дээрх сургалтад хамрагдаж байна.


ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 385
188 / 49%
72 / 19%
61 / 16%
34 / 9%
30 / 8%