Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

Цаг үеийн мэдээ


нийт 140

НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ХҮНИЙ ЭРХ БА ЖЕНДЭРИЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

2022-11-18
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Хүний эрхийн Үндэсний комисс, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албатай хамтран “Хүний эрх ба жендэр” сэдэвт сургалтыг нийслэлийн засаг захиргааны Хангарьд ордонд зохион байгууллаа.
khural.mn

НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ХҮНИЙ ЭРХ БА ЖЕНДЭРИЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

2022-11-18
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Хүний эрхийн Үндэсний комисс, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албатай хамтран “Хүний эрх ба жендэр” сэдэвт сургалтыг нийслэлийн засаг захиргааны Хангарьд ордонд зохион байгууллаа.

ТӨЛӨӨЛЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ АНХДУГААР ХУРАЛДААН БОЛЛОО

2022-11-15
Төлөөллийн байгууллагыг байгуулах Анхдугаар хуралдаан Төрийн ордонд /2022.11.15/ зохион байгуулагдлаа.

“НУТГИЙН УДИРДЛАГА-30” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ БОЛЖ БАЙНА

2022-11-15
“Нутгийн удирдлага-30” эрдэм шинжилгээний хурал болон Төлөөллийн байгууллагын анхдугаар хуралдаан Төрийн ордонд зохион байгуулагдаж байна.

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ НАР БОЛОН ДЭД САЙД НАР ХАМТАРСАН СУРГАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ХАМРАГДЛАА

2022-11-10
ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ НАР БОЛОН ДЭД САЙД НАР ХАМТАРСАН СУРГАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ХАМРАГДЛАА

Малын тоо, толгойн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах бүсчилсэн уулзалт Эрдэнэт хотод боллоо

2022-05-09
Малын тоо, толгойн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах бүсчилсэн уулзалт Эрдэнэт хотод боллоо

“ОРОН НУТГИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ БА ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО” СЭДЭВТ БҮСЧИЛСЭН СУРГАЛТ ЗАВХАН АЙМАГТБОЛЛОО

2022-05-05
“ОРОН НУТГИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ БА ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО” СЭДЭВТ БҮСЧИЛСЭН СУРГАЛТ ЗАВХАН АЙМАГТБОЛЛОО

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМДЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ БОЛЛОО

2022-05-02
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМДЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ БОЛЛОО

“ОРОН НУТГИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ БА ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО” СЭДЭВТ БҮСЧИЛСЭН СУРГАЛТ БОЛЛОО

2022-05-02
“ОРОН НУТГИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ БА ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО” СЭДЭВТ БҮСЧИЛСЭН СУРГАЛТ ГОВЬ-АЛТАЙ АЙЙМАГТ БОЛЛОО

ЕСӨНБУЛАГ, УЛИАСТАЙ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧ НАР СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

2022-05-02
ЕСӨНБУЛАГ, УЛИАСТАЙ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧ НАР СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

330 СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ДАРГА, НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА, ТАТВАРЫН БАЙЦААГЧ НАР ЦАХИМ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

2022-04-22
330 СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ДАРГА, НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА, ТАТВАРЫН БАЙЦААГЧ НАР ЦАХИМ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ЭРХ ЗҮЙ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

2022-04-22
НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ЭРХ ЗҮЙ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

ЗҮҮН БҮСИЙН ДОРНОД, ХЭНТИЙ, СҮХБААТАР АЙМГИЙН ИТХ-ЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ БОЛЖ БАЙНА

2022-04-21
ЗҮҮН БҮСИЙН ДОРНОД, ХЭНТИЙ, СҮХБААТАР АЙМГИЙН ИТХ-ЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ БОЛЖ БАЙНА

НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2022-04-13
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны албан хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэх сургалт зохион байгууллаа

Сүхбаатар суманд “Малын тоо, толгойн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах бүсчилсэн уулзалт” эхэллээ

2022-04-07
Швейцарын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар хэрэгжүүлж байгаа “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд Бэлчээрийн тогтвортой менежмент, Малын тоо, толгойн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах бүсчилсэн семинарууд зохиогдож байгаа юм.

Эрдэнэт хотноо Малын тоо, толгойн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах бүсчилсэн уулзалт зохиогдож байна

2022-04-04
Швейцарын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар хэрэгжүүлж байгаа “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд Бэлчээрийн тогтвортой менежмент, Малын тоо, толгойн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах бүсчилсэн семинарууд зохиогдож байна.

“БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТ, МАЛЫН ТОО, ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” СЕМИНАР БОЛЛОО

2022-03-09
“БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТ, МАЛЫН ТОО, ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” СЕМИНАР БОЛЛОО

НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ БАРУУН БҮСИЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

2022-03-09
НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ БАРУУН БҮСИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

радио сурвалжилга

2022-01-11
Бэлчээрийн менежмент
khural.mn

АЖЛЫН АЛБАНЫ БҮТЭЦ, АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ ОРОН ТООНЫ ХЯЗГААРЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ

2022-01-11
АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ БҮТЭЦ, АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ ОРОН ТООНЫ ХЯЗГААРЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 1059
475 / 45%
200 / 19%
196 / 19%
83 / 8%
105 / 10%