Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

Цаг үеийн мэдээ


нийт 135

Малын тоо, толгойн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах бүсчилсэн уулзалт Эрдэнэт хотод боллоо

2022-05-09
Малын тоо, толгойн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах бүсчилсэн уулзалт Эрдэнэт хотод боллоо

“ОРОН НУТГИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ БА ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО” СЭДЭВТ БҮСЧИЛСЭН СУРГАЛТ ЗАВХАН АЙМАГТБОЛЛОО

2022-05-05
“ОРОН НУТГИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ БА ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО” СЭДЭВТ БҮСЧИЛСЭН СУРГАЛТ ЗАВХАН АЙМАГТБОЛЛОО

“ОРОН НУТГИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ БА ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО” СЭДЭВТ БҮСЧИЛСЭН СУРГАЛТ БОЛЛОО

2022-05-02
“ОРОН НУТГИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ БА ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО” СЭДЭВТ БҮСЧИЛСЭН СУРГАЛТ ГОВЬ-АЛТАЙ АЙЙМАГТ БОЛЛОО

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМДЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ БОЛЛОО

2022-05-02
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМДЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ БОЛЛОО

ЕСӨНБУЛАГ, УЛИАСТАЙ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧ НАР СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

2022-05-02
ЕСӨНБУЛАГ, УЛИАСТАЙ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧ НАР СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

330 СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ДАРГА, НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА, ТАТВАРЫН БАЙЦААГЧ НАР ЦАХИМ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

2022-04-22
330 СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ДАРГА, НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА, ТАТВАРЫН БАЙЦААГЧ НАР ЦАХИМ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ЭРХ ЗҮЙ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

2022-04-22
НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ЭРХ ЗҮЙ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

ЗҮҮН БҮСИЙН ДОРНОД, ХЭНТИЙ, СҮХБААТАР АЙМГИЙН ИТХ-ЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ БОЛЖ БАЙНА

2022-04-21
ЗҮҮН БҮСИЙН ДОРНОД, ХЭНТИЙ, СҮХБААТАР АЙМГИЙН ИТХ-ЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ БОЛЖ БАЙНА

НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2022-04-13
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны албан хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэх сургалт зохион байгууллаа

Сүхбаатар суманд “Малын тоо, толгойн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах бүсчилсэн уулзалт” эхэллээ

2022-04-07
Швейцарын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар хэрэгжүүлж байгаа “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд Бэлчээрийн тогтвортой менежмент, Малын тоо, толгойн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах бүсчилсэн семинарууд зохиогдож байгаа юм.

Эрдэнэт хотноо Малын тоо, толгойн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах бүсчилсэн уулзалт зохиогдож байна

2022-04-04
Швейцарын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар хэрэгжүүлж байгаа “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд Бэлчээрийн тогтвортой менежмент, Малын тоо, толгойн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах бүсчилсэн семинарууд зохиогдож байна.

НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ БАРУУН БҮСИЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

2022-03-09
НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ БАРУУН БҮСИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТ, МАЛЫН ТОО, ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” СЕМИНАР БОЛЛОО

2022-03-09
“БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТ, МАЛЫН ТОО, ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” СЕМИНАР БОЛЛОО

радио сурвалжилга

2022-01-11
Бэлчээрийн менежмент
khural.mn

АЖЛЫН АЛБАНЫ БҮТЭЦ, АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ ОРОН ТООНЫ ХЯЗГААРЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ

2022-01-11
АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ БҮТЭЦ, АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ ОРОН ТООНЫ ХЯЗГААРЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ
khural.mn

ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ БҮТЭЦ, ОРОН ТООНЫ ХЯЗГААРЫГ БАТАЛЛАА

2022-01-11
НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ БҮТЭЦ, ОРОН ТООНЫ ХЯЗГААРЫГ БАТАЛЛАА

“ОРОН НУТАГ ДАХЬ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ, ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

2021-12-20
“Орон нутаг дахь бүтээн байгуулалт, хот төлөвлөлт” сэдэвт хэлэлцүүлгийг Төв аймагт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгууллаа.

Радио сурвалжлага

2021-12-13
Бэлчээрийн менежмент, Малын тоо толгойн албан татварын хуулийн хэрэгжилтийн таалаар

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 830
378 / 46%
152 / 18%
159 / 19%
64 / 8%
77 / 9%