Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

Цаг үеийн мэдээ


нийт 112

Малчин эмэгтэйчүүдийнхээ дуу хоолой нь болохыг хүссэн

2021-04-12
"Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдсан эмэгтэйчүүдийн манлайлал

ИТХ-ын төлөөлөгч нарыг чадавхжуулснаар иргэдийн амьдралд хэрэгтэй шийдвэр гарахад нөлөөлж чадна

2021-03-30
Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь төслийн хүрээнд 330 сумын ИТХ-ын төлөөлөгч нарт явуулж байгаа сургалтын тухай мэдээ.

Ирэх оноос шинэ хууль хэрэгжиж эхлэснээр орон нутагт төсвийн эрх мэдэл нэмэгдэж, бие даан хөгжих боломжтой болно

2021-03-29
УИХ-аас 2020 оны 12 дугаар сарын 24-нд Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийг шинэчлэн баталсан. Энэ хууль нь Монгол улсын 21 аймаг, 330 сум, 1640 баг, нийслэлийн 9 дүүрэг, 152 хорооны харилцааг зохицуулдаг. 1992 оноос хойш гурав дахь удаагаа шинэчлэн батлаж байгаа энэ хуулинд эдийн засаг, эрх үүрэг, өмч хувьчлалтай холбоотой зургаан чиглэлээр өөрчлөлт оржээ. Хуулийн өөрчлөлтийн талаар УИХ-ын гишүүдын онцлох ишлэлүүдээс хүргэж байна.

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн гол шинэтгэл

2021-03-19
Монгол Улсын Гавъяат Хуульч, хуулийн төсөл боловсруулсан дэд ажлын хэсгийн гишүүн Н.Лувсанжавын видео хичээлээс онцлох ишлэлүүд

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 388
190 / 49%
72 / 19%
62 / 16%
34 / 9%
30 / 8%