Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

Сайн туршлага 51


Судалгааны тайлан: ИТХ-ын сайн туршлага /1-р хэсэг/
2020-09-15 1291
Энэхүү төслийн үндсэн зорилго нь “Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлуудын сайн туршлага, сургамж”-ийн талаар судалж, сайн туршлагыг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлан таниулах санал, зөвлөмж боловсруулахад оршино.
Судалгааны тайлан: ИТХ-Сайн туршлага /2-р хэсэг/
2020-09-15 1163
Энэхүү төслийн үндсэн зорилго нь “Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлуудын сайн туршлага, сургамж”-ийн талаар судалж, сайн туршлагыг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлан таниулах санал, зөвлөмж боловсруулахад оршино.
“236 – 336” УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН САЙН ТУРШЛАГА
2016-05-13 932
Говь-Алтай аймгийн Алтай сум нь манай улсад байдаг цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэргүй хоёр сумын нэг. Тус сум нь Салхины хүчээр ажилладаг эрчим хүч гаргадаг эх үүсвэртэй. Салхитай, бүрхэг өдөр тог бага хуримтлагдана...
ИРГЭНИЙ ТАНХИМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ КАЛЕНДАРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2016-05-03 2004
Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэний Танхимын 2016 онд зохион байгуулах үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөөг хэлэлцэж, ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар баталжээ.
ИРГЭНИЙ ТАНХИМЫН САЙН ТУРШЛАГА
2016-04-15 865
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь иргэдийнхээ төлөө ажиллаж, гарч буй шийдвэр бүр нь иргэдэд дандаа боломж болж очих ёстой. Аливаа шийдвэр гаргахын өмнө иргэдээсээ асууж, тэднийг сонсож байх нь чухал.
Taking a Stance on Illegal Mining in Huder Soum
2014-10-16 846
Citizens Representative Khural of Huder soum in Selenge province have taken measures to ensure that illegal gold exploration and mining is ceased
“Тэргүүний төлөөлөгч”-дөө шагнаж урамшуулав.
2014-04-09 837
“Тэргүүний төлөөлөгч”-дөө шагнаж урамшуулав.
Аймаг, сумын Иргэдийн төлөөлөгчид “Мянгатын аян”-ыг дэмжлээ
2014-04-09 788
Дархан-Уул аймгийн Боловсроын газраас зарласан "Мянгатын аян”-ыг аймаг, сумын Иргэдийн төлөөлөгчид дэмжиж тус бүр мянган төгрөг хандивлав. Дархан сумын 9 дүгээр сургуулийн