Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.
Сурагчдын бүтээлийн уралдаан зарлаж, сурагчид амралтаараа хийсэн бүтээлээрээ үзэсгэлэн гаргалаа.

2023-01-31

Галт сумын ИТХ, НТБ төв хамтран сурагчдын дунд бүтээлийн уралдаан зарлаж, сурагчид бүтээлээрээ үзэсгэлэн гаргалаа.

Дэлгэрэнгүй

Фото мэдээ

Дүрстэй мэдээ