Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлуудын сайн туршлага, шинэ санаачилгыг дэмжих тэтгэлэгийн үр дүнд батлагдсан дүрэм, журам, хөтөлбөрүүд

2021-06-07

      УИХ-ын Тамгын газар, Швейцарын Хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж байгаа "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлыг дэмжих тэтгэлэгт хөтөлбөрийг жил бүр өрсөлдөөнд сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр зарлан хэрэгжүүлсээр ирсэн. Энэхүү тэтгэлэгт хөтөлбөрийн гол зорилго нь иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлууд хяналт болон төлөөлөгчийн чиг үүргээ шинэлэг арга барилаар хэрэгжүүлэх санаачилга, сайн туршлагыг хөхиүлэн дэмжих зорилготой байв. Тэтгэлэгийн хүрээнд аймаг, сум, дүүргийн нийт 73 хурал иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал үйл ажиллагаандаа залуучууд, эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмж, байгаль орчны нөхөн сэргээлт, орон нутгийн төсвийн зарцуулалт, ил тод байдалд байдалд хяналт тавих, захиргааны хэм хэмжээний акт боловсруулан гаргах үйл явцыг хуулийн шаардлагад нийцүүлэн зохион байгуулах чиглэлээр ажилласан юм. Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн үр дүнд батлагдсан дүрэм, журам, хөтөлбөрүүдийг нэгтгэн та бүхэнд хүргэж байна. Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн үр дүнг та доорх холбоосоор орж үзнэ үү. 

https://online.fliphtml5.com/enxpj/capt/#p=1

 

 

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 388
190 / 49%
72 / 19%
62 / 16%
34 / 9%
30 / 8%