Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

Цахим сургалт Хичээлийн тоо: 3


Эмэгтэйчүүдийн манлайлал сургалт

ВИДЕО ХИЧЭЭЛ 4. СОШИАЛ МЕДИАГ ХЭРХЭН ҮР ДҮНТЭЙ АШИГЛАХ ВЭ?
2021-03-28 271
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан цуврал видео сургалт.
ВИДЕО ХИЧЭЭЛ 2. СОШИАЛ МЕДИАГ ХЭРХЭН ҮР ДҮНТЭЙ АШИГЛАХ ВЭ?
2021-03-27 239
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан цуврал видео сургалт
ВИДЕО ХИЧЭЭЛ 1. СОШИАЛ МЕДИАГ ХЭРХЭН ҮР ДҮНТЭЙ АШИГЛАХ ВЭ?
2021-03-27 226
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан цуврал видео сургалт.