Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

Цахим сургалт Хичээлийн тоо: 26


Бэлчээрийн гэрээ ашиглалтыг хариуцлагажуулах журам
2022-12-28 188
Бэлчээрийн гэрээ ашиглалтыг хариуцлагажуулах журам. Н.Ганхуяг Монголын бэлчээр ашиглалтын холбооны захирал
Бэлчээр ашиглалтыг хариуцлагажуулах журам
2022-12-28 182
Бэлчээр ашиглалтыг хариуцлагажуулах журам. Н.Ганхуяг Монголын бэлчээр ашиглалтын холбооны захирал
Төсвийн удирдлага, хяналт
2022-12-28 196
Төсвийн удирдлага, хяналт. Л.Отгонтуяа Доктор, профессор
Орон нутгийн төсөв түүний ойлголтууд, төсөв ба орлого зарлага
2022-12-28 199
Орон нутгийн төсөв түүний ойлголтууд, төсөв ба орлого зарлага. Л.Отгонтуяа Доктор, профессор
Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай
2022-12-28 301
Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай. Б.Бямбаяр Доктор, профессор
Малын тоо толгойн албан татварын тухай
2022-12-28 164
Малын тоо толгойн албан татварын тухай. Ш.Гэрлээ ХААИС-ийн багш
ИТХ-ын төлөөлөгчийн ёс зүй
2022-11-30 144
ИТХ-ын төлөөлөгчийн ёс зүй. О.Тунгалаг "Тунгаамал төв" ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал
Бэлчээрийн тогтвортой менежмент, малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилт
2022-11-28 145
Бэлчээрийн тогтвортой менежмент, малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилт. Д.Батмөнх (Ph.D) Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
Төсвийн хяналт шалгалт, аудит
2022-11-22 168
Төсвийн хяналт шалгалт, аудит. Сангийн яамны СХЭУГ-ын Санхүүгийн хяналт, шалгалтын хэлтэсийн дарга Ж.Цогтбаяр
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх нь
2022-11-22 250
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх нь. Төв аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Ч.Жавзанпагма
ВИДЕО ХИЧЭЭЛ 2. НЭГЖИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, САНХҮҮ: ОРОН НУТГИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ
2021-04-07 813
Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийг шинэчилснээр иргэдэд хамгийн ойр нэгж болох баг, хорооны эрх зүйн байдлыг тодорхой болгосон. Мөн орон нутагт баг, сум, аймаг, хотод хороо, дүүрэг, нийслэл гээд шат шатны удирдлагын чиг үүрэг, эрхийн давхардлыг арилгаж, тодорхой болгосон зэрэг хуулийн шинэчлэлтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэж байна. "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд
ВИДЕО ХИЧЭЭЛ 5. НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ ЁС ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
2021-04-07 852
Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийг шинэчилснээр иргэдэд хамгийн ойр нэгж болох баг, хорооны эрх зүйн байдлыг тодорхой болгосон. Мөн орон нутагт баг, сум, аймаг, хотод хороо, дүүрэг, нийслэл гээд шат шатны удирдлагын чиг үүрэг, эрхийн давхардлыг арилгаж, тодорхой болгосон зэрэг хуулийн шинэчлэлтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэж байна. "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд
ВИДЕО ХИЧЭЭЛ 4. НЭГЖ ДЭХ ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ТАЛААРХ ЗОХИЦУУЛАЛТ
2021-04-07 493
Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийг шинэчилснээр иргэдэд хамгийн ойр нэгж болох баг, хорооны эрх зүйн байдлыг тодорхой болгосон. Мөн орон нутагт баг, сум, аймаг, хотод хороо, дүүрэг, нийслэл гээд шат шатны удирдлагын чиг үүрэг, эрхийн давхардлыг арилгаж, тодорхой болгосон зэрэг хуулийн шинэчлэлтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэж байна. "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд
ВИДЕО ХИЧЭЭЛ 3. НУТГИЙН ӨӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ТАЛААРХ ЗОХИЦУУЛАЛТ
2021-04-07 624
Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийг шинэчилснээр иргэдэд хамгийн ойр нэгж болох баг, хорооны эрх зүйн байдлыг тодорхой болгосон. Мөн орон нутагт баг, сум, аймаг, хотод хороо, дүүрэг, нийслэл гээд шат шатны удирдлагын чиг үүрэг, эрхийн давхардлыг арилгаж, тодорхой болгосон зэрэг хуулийн шинэчлэлтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэж байна. "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд
ВИДЕО ХИЧЭЭЛ 1. НУТГИЙН ӨӨРИЙН УДИРДЛАГЫН КОНЦЕПЦИЙН АСУУДАЛ
2021-04-07 1217
Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийг шинэчилснээр иргэдэд хамгийн ойр нэгж болох баг, хорооны эрх зүйн байдлыг тодорхой болгосон. Мөн орон нутагт баг, сум, аймаг, хотод хороо, дүүрэг, нийслэл гээд шат шатны удирдлагын чиг үүрэг, эрхийн давхардлыг арилгаж, тодорхой болгосон зэрэг хуулийн шинэчлэлтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэж байна. "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд
ВИДЕО ХИЧЭЭЛ 4. СОШИАЛ МЕДИАГ ХЭРХЭН ҮР ДҮНТЭЙ АШИГЛАХ ВЭ?
2021-03-28 449
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан цуврал видео сургалт.
ВИДЕО ХИЧЭЭЛ 3. СОШИАЛ МЕДИАГ ХЭРХЭН ҮР ДҮНТЭЙ АШИГЛАХ ВЭ?
2021-03-27 548
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан цуврал хичээл.
ВИДЕО ХИЧЭЭЛ 2. СОШИАЛ МЕДИАГ ХЭРХЭН ҮР ДҮНТЭЙ АШИГЛАХ ВЭ?
2021-03-27 408
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан цуврал видео сургалт
ВИДЕО ХИЧЭЭЛ 1. СОШИАЛ МЕДИАГ ХЭРХЭН ҮР ДҮНТЭЙ АШИГЛАХ ВЭ?
2021-03-27 404
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан цуврал видео сургалт.
"МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР"-ЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТ
2021-03-27 510
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан видео сургалт
Төлөөлөгчдөд зориулсан видео сургалт: Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийг шинжлэх нь
2021-03-25 607
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан цуврал хичээл.
Төлөөлөгчдөд зориулсан видео сургалт: Орон нутгийн орлого зарлагын төслийг шинжлэх нь
2021-03-25 534
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан цуврал хичээл.
Төлөөлөгчдөд зориулсан видео сургалт: Төсвийн төслийг шинжлэх нь
2021-03-25 475
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан цуврал хичээл.
Төлөөлөгчдөд зориулсан видео сургалт: Төсвийн талаарх ИТХ болон төлөөлөгчийн эрх үүрэг
2021-03-25 575
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан цуврал хичээл.
Төлөөлөгчдөд зориулсан видео сургалт: Орон нутгийн төсвийг хэлэлцэж батлах нь
2021-03-25 616
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан цуврал хичээл.
Төлөөлөгчдөд зориулсан видео сургалт: ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ
2021-03-25 558
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан цуврал хичээл.