Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

Нийтлэл, ярилцлага


нийт 72

ИТХ-ын Төлөөлөгч эмэгтэйчүүдэд зориулсан манлайллын сургалтын хөтөлбөр, агуулгыг хэлэлцэв.

2014-04-15
"Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд 2014-2015-нд зохион байгуулагдах гэж буй ИТХ-ын 2204 эмэгтэй төлөөлөгчдөд зориулсан Манлайллын сургалтын хөтөлбөр, агуулгыг хэлэлцэх уулзалт 2014 оны 3-р сарын 26-нд болов.

Даланзадгад сумыг "Эрүүл хот" болгоход иргэн бүрийн оролцоо нээлттэй хэлэлцүүлэг

2014-04-04
Даланзадгад сумыг "Эрүүл хот" болгоход иргэн бүрийн оролцоо нээлттэй хэлэлцүүлэг НУО-ны "Сүлд" танхимд 2014 оны 04 сарын 02-ны 15,00 цагт боллоо. Хэлэлцүүлэгт аймгийн ЗДТГ, Даланзадгад сумын ЗДТГ, ЭМГ-ын "Эрүүл хот" хөтөлбөрийн ажлын хэсгийнхэн уг хөтөлбөрийг иргэдэд танилцуулж иргэдээс давхардсан тоогоор 180 гаруй санал, асуулга авч хэлэлцүүлэгт 8 багийн 100 гаруй иргэд оролцож хэлэлцүүлэг амжилттай үр дүнтэй болж өндөрлөлөө.

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 385
188 / 49%
72 / 19%
61 / 16%
34 / 9%
30 / 8%